Khai giảng Lớp HỌC Vẽ Thiếu Nhi HÈ Tại TP Cần Thơ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 401 | Cật nhập: 6/18/2021 6:24:32 PM | RSS

𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢ả𝐧𝐠 𝐥ớ𝐩 𝐯ẽ 𝐡è 𝐌ỹ 𝐓𝐡𝐮ậ𝐭 𝐒à𝐢 𝐆ò𝐧 - 𝐂𝐡𝐢 𝐍𝐡á𝐧𝐡 𝐂ầ𝐧 𝐓𝐡ơ

Khai giảng Lớp HỌC Vẽ Thiếu Nhi HÈ Tại TP Cần Thơ

Khai giảng Lớp HỌC Vẽ Thiếu Nhi HÈ Tại TP Cần Thơ

Khai giảng Lớp HỌC Vẽ Thiếu Nhi HÈ Tại TP Cần Thơ

🎉🎉🎉 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐋𝐎̛́𝐏 VẼ THIẾU NHI 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐄̀ - 𝐌𝐘̃ 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐒𝐀̀𝐈 𝐆𝐎̀𝐍 - 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 CẦN THƠ .

02 Lý Tự TRọng, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ (Nhà Thiếu nhi Q Ninh Kiều)

💥𝑽𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒖̛𝒖 đ𝒂̃𝒊 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟏:

- 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝟐𝟎% 𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́ cho tất cả học viên đăng kí

- 𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 𝟓% 𝐇𝐎̣𝐂 𝐏𝐇𝐈́ cho học viên đóng học phí online đến ngày 16/5

- Đặc biệt, luôn luôn 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝟏𝟎% 𝐡𝐨̣𝐜 𝐩𝐡𝐢́ cho gia đình có 2 bé đăng kí trở lên

👦Độ tuổi: 𝟒 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 - 𝟏𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢

⌛ Thời gian học: 𝟐𝟎 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢/ 𝐤𝐡𝐨́𝐚, mỗi buổi học 90 phút

✅ 𝑀𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 – 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂ ℎ𝑜̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛.

✅ 𝐿𝑖̣𝑐ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑓𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚

✅𝐺𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ, 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡, 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̂𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝.

✅𝐶𝑎́𝑐 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑜̂ 𝑣𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑒́𝑡 𝑣𝑒̃.

🍀HÃY RỦ THÊM BẠN BÈ CÙNG HỌC ĐỂ 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 𝟓% ƯU ĐÃI HỌC PHÍ NHÉ! NHANH TAY INBOX NGAY!

🌻🌻𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐞́ 𝐭𝐮̛̀ 𝟒 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢.

☎️Hotline: 0967023169 (Ms Hòa) & 0987617299 (Mr Nguyên) để được tư vấn sớm nhất và đăng ký.

#LớpvẽMỹthuậtSàiGòn #Lớpvẽthiếunhi #Cần_thơ

#Trải_nghiệm_1_buổi_học_thử_Miễn_phí 😍

🍄Đ𝐈̣𝐀 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐋𝐎̛́𝐏 𝐇𝐎̣𝐂:

🏡 CẦN THƠ

- Chi nhánh 5: 02 Lý Tự TRọng, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ (Nhà Thiếu nhi Q Ninh Kiều) - 0987617299 Họa sĩ Đặng Nguyên

- Chi nhánh 2: 𝟐𝟐 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐕𝐚̆𝐧 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠, 𝐏. 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐇𝐚̉𝐢, 𝐓𝐏. 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 (Nhà Văn Hóa Lao Động tỉnh Khánh Hoà) - 0866807079

- Chi nhánh 3: 𝟏𝟖𝐀 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐚 𝐓𝐡𝐚́𝐦, 𝐏. 𝐋𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐡𝐨̣, 𝐓𝐩. 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 (Thành Đoàn Nha Trang) - 0866807079

- Chi nhánh 4: 𝟏𝟎𝟗𝟏 𝐋𝐞̂ 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠, 𝐏. 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐋𝐨𝐧𝐠, 𝐓𝐏. 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 - 0967023169

🏡SÀI GÒN:

- Chi nhánh 1 : 489/1 Nguyễn Văn Công, Phường 3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - 0866174779

🏡CẦN THƠ:

- Chi nhánh 5: 02 Lý Tự TRọng, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ (Nhà Thiếu nhi Q Ninh Kiều) - 0967023169